Nu eller då?

 In Författarskola, Skrivande

handen_pa_pennan

Handen på pennan: vet du skillnaden mellan presens och imperfekt (eller preterium som det tydligen heter numera)?

Ja, förmodligen. Kanske inte begreppen, men det är inte de som är viktiga. Det viktiga är att förstå skillnaden mellan skriver och skrev, nutid och dåtid. Jag tycker att det tempus man väljer för sitt manus är en mindre fråga. Jag har skrivit manus i både presens och imperfekt. I det första fallet har jag använt imperfekt enbart för tillbakablickar, i det andra fallet har jag använt pluskvamperfekt när jag gått bakåt i tiden. Men det går såklart att göra tvärtom. Att ha nu-planet i imperfekt och då-planet i presens. Presens brukar anses ha en större närvaro, men det ska finnas en undersökning som visar att vi läser text i imperfekt som om den händer här och nu – vilket egentligen bara understryker att det där valet inte spelar så stor roll.

Vad jag tycker är betydligt mer avgörande är att vara konsekvent i det val av tempus man gör. Förvånansvärt många i manushögarna är det inte. Det byts mellan kapitel, inom kapitel, mellan och inom stycken och till och med ner på meningsnivå. Att läsa ett sådant manus blir väldigt tröttsamt, och ibland direkt förvirrande. Framför allt om manuset utspelar sig på olika tidsplan. Tempuset är ett väldigt effektivt medel för att skilja tidsplan åt. I texter där detta fungerar räcker det med en mening för att veta på vilket plan man befinner sig, nu eller då. När det inte fungerar hamnar det lätt i vägen för det i manuset som kanske är bra.

I författandet är språket verktyget och det gäller att verkligen lära sig att hantera det innan man kan skapa den stora texten. Att lära sig att se vad det är man faktiskt skriver. Vad det kan tänkas väcka i läsaren (helt går det aldrig att styra). En korrekt och konsekvent hantering av tempus är en liten del i det.

Fotograf: David

Recent Posts