Kontakt/Press

johanna@johannamo.se

Porträttfoton

http://www.forum.se/forfattare/m/johanna-mo

Omslagsfoton

Svarta änkan:

https://www.forum.se/bocker/225702/svarta-ankan/

Allting trasigt ska bli helt:

https://www.forum.se/bocker/199168/allting-trasigt-ska-bli-helt/

Döden tänkte jag mig så:

http://media.bonnierforlagen.se/visabok.aspx?isbn=9789137138299

Vänd om och var stilla:

http://media.bonnierforlagen.se/visabok.aspx?isbn=9789137142036

PR- och informationsansvarig, Bokförlaget Forum

Sissel Hedqvist
E-post: sissel.hedqvist@bonnierforlagen.se

Marie Jungsand
E-post: marie.jungsand@bonnierforlagen.se

Rättigheter, Bonnier Rights

Elisabet Brännström
Telefon: +46 8 696 87 07
E-post: elisabet.brannstrom@bonnierrights.se