Kontakt/Press

johanna@johannamo.se

Porträttfoton

http://www.forum.se/forfattare/m/johanna-mo

Omslagsfoton

Jag var tvungen att gå:

https://www.bonnierbookery.se/bocker/265804/jag-var-tvungen-att-ga/

Svarta änkan:

https://www.forum.se/bocker/225702/svarta-ankan/

Allting trasigt ska bli helt:

https://www.forum.se/bocker/199168/allting-trasigt-ska-bli-helt/

Döden tänkte jag mig så:

http://media.bonnierforlagen.se/visabok.aspx?isbn=9789137138299

Vänd om och var stilla:

http://media.bonnierforlagen.se/visabok.aspx?isbn=9789137142036

PR- och informationsansvarig, Forum & Bonnier Bookery

Julia Markstedt
E-post: julia.markstedt@bonnierforlagen.se

Marie Jungsand
E-post: marie.jungsand@bonnierforlagen.se

Rättigheter

E-post: johanna@johannamo.se